Rørkvartetten

Det har igennem musikhistorien – i takt med at alle mulige forskellige instrumenttyper blev udviklet – været helt naturligt at danne ensembler af instrumenter fra samme “familie”. Det kan derfor undre, at der skulle gå mere end 100 år fra rørbladsblæsernes yngste instrument, saxofonen, blev opfundet (ja, for den blev faktisk opfundet til forskel fra de fleste andre instrumenter, der har har en lang udviklingshistorie bag sig) til nogen fandt på at sætte de fire rørbladsblæsere sammen i kvartet. Det var i Frankrig i 1960, hvor Quatuor d’Anches Francais blev etableret. Denne fine franske kvartet gjorde sit til, at kvartetformen blev kendt og anerkendt blandt komponister, publikum – og musikere i andre lande, som fik lyst til at prøve kræfter med denne nye og spændende, og dog så oplagte, ensembletype. Man må dog sige, at rørkvartetten aldrig – eller skulle man sige endnu ikke – har været så stort et hit som f.eks. strygekvartetten eller blæserkvintetten, og selvom der findes rørkvartetter forskellige steder i verden, er det ikke mange koncerter man kan finde, hvor rørkvartettens sprøde og homogene klang kan opleves.

Danmarks første rørkvartet, Kuklos Kvartetten, var meget aktiv i 1970’erne, men så var der ret stille indtil Kvartetten Danske Rør tog arven op i 1994.